×

Anunț! Concurs de angajare pentru funcția de director la instituțiile de educație timpurie

Primăria comunei Negurenii Vechi, r. Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției de directori ai instituțiilor de educație timpurie, după cum urmează:

 • Grădinița satul Zăzulenii Vechi,
 • Grădinița satul Negurenii Vechi,
 • Grădinița satul Țîghira,
 • Grădinița satul Coșeni.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare  cu o vechime în activitate didactică de cel puțin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu are antecedente penale, nu au fost concediați în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul muncii.

La cerere vor fi anexate:

 • Copia actului de identitate,
 • Copia/copiile actelor de studii,
 • Copia carnetului de muncă,
 • Curriculum Vitae,
 • Certificat medical din care rezultă că sunt apți medical,fizic și neuropsihic,
 • Copiile actelor ce atestă formarea continuă,
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru o perioadă de 5 ani.

Dosarele urmează a fi depuse personal în termen de 30 de zile din

ziua publicării avizului,  pe adresa:

primăria comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni,

relații la telefoanele (236) 92 2 38; (236) 92 2 36; ( 236) 92 8 87.