×

Biblioteca

În toate satele funcționează biblioteci, unde există un fond de carte diversificat, care se îmbogățește de la an la an cu noi volume. Activitatea se defățoară în condiții bune, cu spații renovate parțial (schimbate ferestrele , ușa la întrare) . Sunt dotate cu calculatoare biblioteca din satul Negurenii Vechi și satul Zăzulenii Vechi (+2 calculatoare și impimantă cu accesoriile necesare prin programul NOVATECA) .

Biblioteca din satul Negurenii Vechi a fost reparată în anul 2014 cu ajutorul Consiliului Raional Ungheni (70 mii lei), a fost transferată de la Casa de Cultură în încăperile de la etajul doi a clădirii administrative – sediul Primăriei.

екнке ш г к в у