×

Date demografice

DATE DEMOGRAFICE

 

Numărul populației este în ușoară scădere. Depopularea are urmări grave asupra dezvoltării comunei. Cauzele depopulării sunt:

  • Îmbătrînirea populației;
  • Lipsa locurilor de muncă, tineretul nu vrea să se stabilească cu traiul la sat și să lucreze în agricultură;

Majoritatea populației sunt pensionari și trăiesc din pensie. Terenurile agricole repartizate în urma privatizării sunt arendate, fără a genera locuri de muncă. Arendașii, sunt, atît persoane juridice, cît și persoane fizice și Gospodării Țărănești, care dispun de utilaje agricole, achită plata pentru arenda terenurilor cu grîu, porumb, semințe de floarea soarelui, zahăr.

 

Sate Nr.Gospod. Populație 0-14 3-6 3-7 7-16 15-56/61
s.Zăzulenii Vechi 160 320 62 10 13 52 188
s.Negurenii Vechi 288 672 144 45 55 80 404
s.Țîghira 311 692 132 36 46 88 418
s.Coșeni 169 333 85 36 41 46 183
Total 2017

 

 

2011 2012 2013 2014
Certificate de naștere 32 22 22 21
Certificate de deces 45 35 23 22
Certificate de căsătorie 12 12 10 13