×

Destinații turistice

Așezarea geografică a comunei permite dezvoltarea turismului, avem peisaje naturale deosebite, un potențial peisajistic nevalorificat. Lîngă satul Țîghira, înălţindu-se falnic în singurătatea-i misterioasă se află Movila Măgura,  altitudinea absolută a acesteia este de 388 metri, situându-se pe locul doi după mărime în Republica Moldova, după dealul Bălăneştiului. Strămoşii au numit-o Movila Măgura, ceea ce înseamnă „deal mare, izolat”. Pînă la războiul al doilea mondial, aici veneau oamenii din împrejurimi, ca să marcheze diverse sărbători religioase. Movila Măgura este descrisă într-un studiu științific ca un „mormînt militar izolat sau necropolă plană din epoca medievală tîrzie (sec. XV)”. Acoperită cu iarbă, cu o cruce de cîţiva metri în virf, Movila străjuieşte satele din împrejurimi, o bună parte dintre care i-au preluat numele: Măgura, Măgura Nouă, Slobozia Măgurii, Măgurele.

Zona este una de interes turistic si beneficiaza de urmatoarele avantaje:

– Manifestari culturale traditionale;

– Obiective de vizitat :– biserici, cimitire , monumente ale eroilor;

– Caminele culturale;

Evenimente locale:

– Hramul satului Zăzulenii Vechi- 21 septembrie Sfănta Maria cea Mică;

– Hramul satului Negurenii Vechi- 21 septembrie Sfănta Maria cea Mică;

– Hramul satului Țîghira – 14 octombrie Pocroavele;

– Hramul satului Coșeni – 8 noiembrie Sfîntul Dumitru;

– Ziua Recoltei– octombrie;

Untitled-1 Untitled-2