×

Istoria localității

 

În 1940 Basarabia este reanexată la   Uniunea Sovietică. În anul 1949 se începe colectivizarea şi  se formează colhozul “Kalinin” în componenţa căruia au intrat satele :

Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Ţîghira şi Coşeni cu cărmuirea colhozului în satul

Negurenii Vechi. În  anul 1991 colhozul “Kalinin” se reorganizează  în Cooperativa Agricolă de Producere “Doina”. Din martie 1997 şi pînă în august 1999  satele Zăzulenii Vechi şi Negurenii Vechi  activează în CAP ”Amazone”, iar satele Ţîghira şi Coşeni  fomează CAP ”Ponoare”, din august 1999  în baza acestora se formează SRL ”Naturmec” şi SRL ”Turvaleo-SIVI”, care, la moment şi-au sistat activitatea, şi majoritatea proprietarilor de teren au dat în arendă, o parte lucrează individual bucata de pămînt.

Antreprenorii agricoli nu angajează permanent forţa de muncă, nu se crează locuri noi  de lucru, a scăzut  producţia agricolă şi se limitează în prezent la culturi cerealiere, de nutreţuri şi de floarea soarelui. Nu se mai produce tutun, care era o cultură economică şi aducea profit considerabil locuitorilor comunei, a scăzut simţitor (aproape complet) producţia de fructe şi legume.

Agenţii economici rămîn slabi,nu au venituri mari şi nu contribuie cu mijloace esenţiale în bugetul local. Pe teritoriul localităţii  nu sînt filiale  sau reprezentanţe  ale băncilor comerciale.

Au fost încercări de a se  crea  ONG-uri de dezvoltare socială a localităţilor, dar  iniţiativele s-au stins. S-a lucrat  cu FISM-ul,  a fost reparat capital Gimnaziul ”Grigore Vieru” satul Ţîghira.

Comuna Negurenii Vechi este o unitate administrativ-teritorială cu o suprafaţă  totală

de 4786.44 ha, teren arabil 2279,2ha.

în componenţa comunei  intră satele:

 • Zăzulenii Vechi (prima atestare în anul 1742).
 • Negurenii Vechi (prima atestare în anul 1660).
 • Țîghira (prima atestare în anul 1844).
 • Coșeni (prima atestare în anul 1546).

Sediul comunei este satul Negurenii Vechi.

Comuna este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de patrimoniu, beneficiază de      autonomie financiară, are dreptul la iniţiativă  în administrarea intereselor publice locale, în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

Instituţiile social-culturale, subordonate comunei şi, respectiv, direcţiilor raionale  sînt:

 • Casa de cultură din satul Negurenii Vechi,
 • Căminul cultural din satul Zăzulenii Vechi,
 • Căminul cultural din satul Ţîghira,
 • Căminul cultural din satul Coşeni,
 • Biblioteca din satul Negurenii Vechi,
 • Biblioteca din satul Zăzulenii Vechi,
 • Biblioteca din satul Ţîghira,
 • Biblioteca din satul Coşeni,
 • Instituția publică Gimnaziul Negurenii Vechi din satul Negurenii Vechi,
 • Instituția publică Gimnaziul «Grigore Vieru» din satul Ţîghira
 • Primăria.

Problemele-cheie ale comunei  sînt:

– lipsa locurilor de lucru în teritoriul comunei,

– aprovizionarea cu apă a satelor

– reparaţia drumului care unește satele comunei – L377 și a drumurilor locale

–  reparaţia  casei de cultură  din satul Negurenii Vechi

În comună nu este o reţea de transport local. Locuitorii au legătură zilnică cu centrul raional prin rutele de microbuz : Coşeni-Ungheni şi Ţîghira-Ungheni. Cu capitala ţării  fac legătură zilnică prin rutele de tranziţie Făleşti-Chişinău şi Ungheni-Chişinău.