×

Proiecte investiții

Lucrări și Investiții, Proiecte derulate de Administrația Publică Locală în anii 2011- 2014

Comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni

– Reprofilarea drumurilor de pămînt din intravilanul localităților

– Reparația a două poduri la intrare în satul Zăzulenii Vechi

– Reabilitarea și reprofilarea drumului pietruit care unește satele Comunei cu centrul raional

– Reparația podului de  lîngă iazul din s. Negurenii Vechi

– Dotarea Căminelor Culturale cu 4 mese de tenis – 14 mii lei

– Schimbarea pilonilor și renovarea rețelelor electrice în satul Zăzulenii Vechi,  satul Țîghira  și satul Coșeni

– 8 ferestre schimbate la Primărie, reparația încăperilor și montarea sistemei de încălzire – 40 mii lei

– Construcția complexului de 2 sere și petrecerea seminarului de instruire cu agricultorii locali ,  finanțator PNUD  Moldova

în cadrul  Proiectului   “Gestionarea Riscurilor Climaterice și Dezastrelor la Nivel Local” – 30 mii euro

– Reconstrucția și amenajarea parcului de lîngă Primărie,  cu ajutorul acordat de Ambasada Republicii Lituania – 2000 euro

– Construcția pavilionului Oprire în s. Zăzulenii Vechi – 70 mii lei

– Reparația podului din centrul satului Zăzulenii Vechi cu contribuția sătenilor

– Reparație Holul Căminului Cultural s. Zăzulenii Vechi ( schimbat ușa la intrare 2 lustre și 2 ferestre) – 22 mii  lei

– Dotarea bibliotecii din s. Zăzulenii Vechi Cu 2 calculatoare și imprimantă prin Proiectul NOVATECA – 37 mii lei

– Proiectul de reparație pentru redeschiderea grădiniței pentru o grupă mixtă în s. Zăzulenii Vechi – 25 mii lei, spre finanțare din ajutorul

acordat de Guvernul Romaniei pentru anul 2015

– Reparația bucătăriei și cantinei  gimnaziul din satul Negurenii Vechi – 210 mii lei

– Extinderea apeductului din satul Negurenii Vechi și conectarea a 48 gospodării cu contribuția beneficiarilor – 70 mii lei

– Procurarea stației de pompare și tubului PVC cu contribuția beneficiarilor pentru conectare măhala de la uscătorie – 50 mii lei

– Reparația gardului la gimnaziul din satul Negurenii Vechi cu contribuția părinților – 24 mii lei

– Schimbarea tîmplăriei Din PVC – gimnaziul din satul Negurenii Vechi – 150 mii lei

– Reparație Sala de Sport a Gimnaziului din satul Negurenii Vechi – 150 mii lei

– Reparația încăperilor de la etajul 2 sediul Primăriei și reamplasarea  bibliotecii din s. Negurenii Vechi – 70 mii lei

– Reparația acoperișului la Casa de Cultură din s. Negurenii Vechi – 290 mii lei

– Schimbat 3 ferestre la Casa de Cultură din s. Negurenii Vechi – 8 mii lei

– Elaborarea Proiectului de reparație capitală la Casa de Cultură din s. Negurenii Vechi – 40 mii lei

– Reparația capitală a gimnaziului G. Vieru și grădiniței  din satul Țîghira – 1300 mii lei

– Lucrări de proiectare a apeductului în s. Țîghira – 150 mii lei

– Reparația bucătăriei și cantinei – gimnaziul G. Vieru din satul Țîghira – 70 mii lei

– Reparația unei porțiuni de drum din intravilanul s. Țîghira, drumul de acces spre  Gimnaziu și Grădiniță – 200 mii lei

– Reparație Sala Căminului Cultural  și instalarea a 2 ferestre s. Țîghira – 50 mii lei

– Schimbat 2 ferestre la biblioteca din s. Țîghira – 6 mii lei

– Reparația Căminului Cultural din satul Coșeni + carniz și perdele – 120 mii lei

– Reparație încăperea bibliotecii din satul Coșeni + carniz și perdele – 10 mii lei

– Proiectul de reparație pentru redeschiderea grădiniței pentru o grupă mixtă în satul Coșeni  – 25 mii lei, spre finanțare din ajutorul

acordat de Guvernul Romaniei pentru anul 2015.