×

Școala

În comună avem 2 gimnazii:

Gimnaziul Negurenii Vechi și Gimnaziul „Grigore Vieru” Țîghira.

Administrația instituțiilor de învățămînt asigură condiții adecvate pentru educația copiilor. Pentru transportarea copiilor din satele Zăzulenii Vechi și Coșeni avem autobuzul școlar.

Clădirea  gimnaziului Negurenii Vechi a fost construită şi dată în folosinţă în anul 1977.

Această clădire este amplasată în centrul satului, are o pozitionare relativ centrală pentru comunitate.     În anul 2013 a fost renovată bucătăria  și cantina gimnaziului – 210 mii lei.   O porțiune deteriorată  a gardului de la gimnaziul din satul Negurenii Vechi de 110m a fost reconstuită în anul 2013 cu plăci de beton prefabricate (24 mii lei). Amenajarea gardului a fost posibilă datorită contribuției părinților și muncitorilor angajați ai gimnaziului.

Pentru desfăşurarea activităţilor sportive servește  Sala de Sport, renovată în anul 2014 (150 mii lei) și terenul  de sport. De asemenea în anul 2014 a fost valorificață suma de 150 mii lei pentru schimbarea ferestrelor.

În anul de studii 2014 – 2015 își fac studiile 103 elevi, treapta primară – 38 și treapta gimnazială – 65. Activează  – 14 cadre didactice.

De asemenea activează 8 cercuri pe interese:

Prichindel – teatrul de păpuși, conducător Zaharciuc Tamara;

Doinița – ansamblul de fete, conducător Uscatu Elena;

Sculptura în lemn – conducător Cozariuc Sergiu;

Mîini dibace – conducător Manole Raisa;

Altarul Credinței – conducător Mișcari Svetlana;

Comunicarea – conducător Manole Raisa;

Volei – băieți, fete – conducător Pancu Profirie

Inițierea în arta șahului – conducător Pancu Profirie

Gimnaziul din satul Țîghira, numit din 2 martie 2009 cu numele „Grigore Vieru” activează în clădirea construită în anul 1969.

Din 1969-1988 – Şcoală Medie;

Din 1988-1999 –Şcoală Medie Incompletă ;

Cu statut de Gimnaziu activează din 12 martie 2004, din 04 decembrie 2014  gimnaziul se numeşte  Instituţia Publica ,,Grigore Vieru’’.

În anul de studii 2014-2015 Gimnaziul  şi-a început activitatea cu 106 elevi, 13 profesori şi învăţători.

În gimnaziu este de asemenea amplasat muzeul cu exponate specifice satului natal.    Datorită Proiectului ,,After School” Micul Samaritean pentru familiile social vulnerabile, în anii de studii:  2009 – 2010; 2011 – 2014; 25 copii au fost încadraţi în programul prelungit (ore de meditaţie), beneficiind de un prînz cald.  De asemenea activează Proiectul ,,Reţeaua Socială de Protecţie a Copilului” spiginit de fundaţia ,,Terre des home”.

Pe parcursul ultimilor ani (2011-2012) a fost construit gardul, a fost reparată clădirea gimnaziului – 1300 mii lei.  În anul 2013 a fost renovată bucătăria  și cantina în clădirea anexă a gimnaziului – 70 mii lei. A fost construită  fîntîna , care aprovizionează cu apă sub presiune grădinița și cantina școlară;

Elevii claselor primare au beneficiat de o donație de dulăpioare.  Sălile de clasă au fost dotate cu mobilier şcolar, au fost procurate calculatoare pentru elevi.  Cazangeria a fost renovată,  s-a procurat  un cazan nou, alt cazan a fost reparat, au fost valorificați peste  90 mii lei.          

 

фывапролю кенке ыва вап п а